ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ Νο 5

Η ΠΕΕΔ εκδίσει το 5 φύλλο για την ενημέρωση των μελών της και του κλάδου. Την ηλεκτρονική μορφή της μπορείτε να την κατεβάσετε στο παρακάτω link:

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ 5