Έχουμε νόμους a la carte μόνο για την εναρμόνισή μας με την ΕΕ

www.metaforespress.gr , 29.1.2012


Οι δυσκολίες της ελληνικής μεταφοράς ξεκινούν από τη ραγδαία μείωση του εμπορίου, συνεχίζουν με τον αθέμιτο και παράνομο ανταγωνισμό των αλλοδαπών φορτηγών και ολοκληρώνονται με την ανοχή της ελληνικής παραμεταφοράς.
Αντίθετα, με όσα λέγονται, η απελευθέρωση κατέστρεψε μεν τους ιδιοκτήτες, αφού έχασαν πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, αλλά δεν τους αφαίρεσε το δικαίωμα εργασίας.
Ωστόσο, η ανέχεια στην παρανομία στερεί από τον Έλληνα μεταφορέα τη δυνατότητα διενέργειας μεταφορών, κάτω από ίσους και νόμιμους όρους. Αλλά, για να υπάρξει ισόρροπη κατανομή του μεταφορικού έργου χρειάζεται απλά η εφαρμογή των νόμων.
Εστιάζοντας αρχικά στον έλεγχο του ωραρίου των οδηγών, θα παρατηρήσουμε ότι χαρακτηριστικές διαδρομές, όπως Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα ή Αθήνα-Ιωάννινα-Αθήνα ή Αθήνα-Αλεξανδρούπολη, που σήμερα γίνονται αυθημερόν με έναν οδηγό, χρειάζονται για να πληρούν τη νομιμότητα 2 οδηγούς ή 2 ημέρες ολοκλήρωσης της διαδρομής.
Η κίνηση αυτή που συνεπάγεται αύξηση επιβάρυνσης των κομίστρων, δεν ελέγχεται στα φορτηγά (αδιακρίτως ΦΙΧ ή ΦΔΧ), αλλά ελέγχεται μετά μανίας στα λεωφορεία.
Παρόμοιοι έλεγχοι απαιτούνται και στα υπέρβαρα, σύμφωνα με τις άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων.
Για κάθε 4 μεγάλα φορτηγά με υπέρβαρο, προκύπτουν 5 κανονικά δρομολόγια.
Έτσι, συνδυάζοντας και τις 2 αυτές παραμέτρους, καθώς και την κοινή αντιμετώπιση ελληνικών και ξένων φορτηγών σε θέματα, όπως κατάσταση οχήματος, απαγορευτικό σαββατοκύριακου στις εθνικές οδούς, έλεγχος εγγράφων κλπ είναι δυνατή η καλύτερη κατανομή του μεταφορικού έργου στα υπάρχοντα οχήματα και τελικώς η διατήρηση του Έλληνα μεταφορέα.
Αντί, λοιπόν, να εστιάζουμε μόνο σε θέματα τυπικής απελευθέρωσης, καλό θα είναι να εστιάσουμε και σε θέματα ουσιαστικού ελέγχου, που σήμερα ως ανύπαρκτος, συντηρεί την ασυδοσία.
Σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε νόμους à la carte, μόνο για την εναρμόνισή μας με κανονισμούς της ΕΕ, που θα τους θυμόμαστε μόνο όταν συμβαίνουν τραγικά δυστυχήματα.

Ιωάννης Σιαμάς

(PhDc, Logistics Engineer, MEng, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς)

http://www.metaforespress.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=495: