Άδειες – Έλεγχοι – Εμπορευματικά Κέντρα στις άμεσες προτεραιότητες του κλάδου

Άλυτα παραμένουν τα θέματα της Εθνικής Διαμεταφοράς σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Εθνικής Διαμεταφοράς (ΠΕΕΔ) η οποία, ως κεντρικός εκφραστής των επιχειρήσεων του τομέα, επιδιώκει τη δρομολόγηση των καλύτερων δυνατών λύσεων. 

Μεταξύ των άμεσων προτεραιοτήτων της ΠΕΕΔ, όπως αναφέρει ο νέος Πρόεδρος της Ένωσης, Ιωάννης Ανεζίνης, είναι να γίνει για μία ακόμα φορά επικαιροποίηση και αξιολόγηση όλων των εκκρεμών προβλημάτων. Για το λόγο αυτό θα επιδιωχθεί ενημέρωση και πίεση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για όλα τα οριζόντια θέματα του τομέα.

 Παράλληλα, μέσα από τη διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων για τα Μέλη της Ένωσης θα επιδιωχθεί η μεγαλύτερη συσπείρωση των επιχειρήσεων όλου του κλάδου. Σε πρώτη φάση τα σεμινάρια που αποφασίσθηκε να γίνουν τις προσεχείς εβδομάδες θα αφορούν σε θέματα κοστολόγησης. 

Τέλος, θα δρομολογηθούν σταδιακά οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για θέματα όπως η διαφοροποίηση της ευθύνης του διαμεταφορέα, ο έλεγχος των ADR και FRC, κ.λπ.  

Στόχος είναι επίσης η οριζόντια αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος έτσι ώστε η όποια πρόταση επίλυσής τους να αφορά το σύνολο της χώρας και όχι μόνον την ευρύτερη περιοχή της Αττικο-Βοιωτίας. 

Όσον αφορά στις σχέσεις της ΠΕΕΔ με τους επίσημους φορείς, τα υπουργεία κ.λπ., στόχος είναι να συμμετέχει σε όλες τις επιτροπές και πρωτοβουλίες των συναρμόδιων Υπουργείων και φορέων ώστε  να ακούγεται η φωνή των διαμεταφορέων.  

Φλέγοντα θέματα :

Ειδικότερα θέματα που βρίσκονται αυτήν την περίοδο ανοιχτά, είναι τα επόμενα:

1) Χωροθέτηση Εγκαταστάσεων- Αξιοποίηση Εμπορευματικών Κέντρων

Η μετεγκατάσταση των διαμεταφορικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ΠΔ 79/2004 θα πρέπει να γίνει προς τα υπό ίδρυση εμπορευματικά κέντρα του Ν.3333/2005, ώστε η εφοδιαστική αλυσίδα να μην αντιμετωπίζει προβλήματα λειτουργίας και παράλληλα να υπάρχει  αυτόνομο δίκτυο οδικής μεταφοράς προς τον αστικό ιστό της πόλης.

Είναι προφανές ότι η μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων του κλάδου στις νέες χωροθετήσεις θα συμπαρασύρει παράλληλα και τον έλεγχο νομιμότητας λειτουργίας των υπολοίπων εγκαταστάσεων. Η ΠΕΕΔ θεωρεί ότι η ένταξη σε ενιαίους χώρους θα συμβάλλει ώστε να:

  • μειωθεί ο κυκλοφοριακός φόρτος του λεκανοπεδίου,
  • μειωθεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση,
  • μειωθούν τα συνολικά χιλιόμετρα που διανύονται καθημερινά από τα ΦΔΧ,
  • αυξηθεί η αποτελεσματική διακίνηση εμπορευμάτων,
  • μειωθεί το κόστος διακίνησης των προιόντων.

Ο κλάδος ζητά την παρέμβαση της πολιτείας για την εξεύρεση λύσης στο μακροχρόνιο θέμα της μεταστέγασης των διαμεταφορικών επιχειρήσεων, κυρίως με την ανάληψη άμεσης υποχρέωσης εκπόνησης διαγωνισμού για την κατασκευή εμπορευματικών κέντρων τα οποία να καλύπτουν πρωτίστως τις εσωτερικές εμπορευματικές οδικές μεταφορές.

Η ισχύουσα πρόθεση λειτουργίας εμπορευματικών κέντρων τύπου ΟΣΕ αφορά δυστυχώς κατά κύριο λόγο την σιδηροδρομική μεταφορά με παρελκόμενες τις υπόλοιπες μορφές μεταφοράς.

Τυχόν συνέχιση της ανοχής για διαφορετική διάσπαρτη ανάπτυξη των διαμεταφορικών επιχειρήσεων, φοβόμαστε ότι δυστυχώς θα επιφέρει: α) περαιτέρω αύξηση του κόστους διανομής και περισυλλογής εμπορευμάτων β) ακόμα περισσότερα χιλιόμετρα με περισσότερες στάσεις φορτοεκφορτώσεων γ) μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση δ) δυσβάστακτη αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου στον αστικό ιστό.

2)  Ανάγκη διατήρηση των χώρων που είναι σήμερα νομοθετικά  χαρακτηρισμένοι ως “περιοχές Ε” στην περιοχή του Ελαιώνα.

3) Ανάγκη Νομοθετικής ρύθμισης της παράτασης των προσωρινά λειτουργούντων σταθμών διαμεταφοράς.

4) Χορήγηση αδειών ΦΙΧ μέχρι 4 τόνους και στις Διαμεταφορικές επιχειρήσεις για αστικές και μόνο μεταφορές, όπως έχει ήδη χορηγηθεί σε άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις (ταχυμεταφορικές, ΕΛΤΑ) οι οποίες ουσιαστικά εκτελούν το ίδιο έργο.

5) Διαφοροποίηση της ευθύνης του Διαμεταφορέα  με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας (Εμπορικός νόμος) προς αυτήν της Ε.Ε και με υιοθέτηση των όρων της συνθήκης CMR σε ότι αφορά τον επιμερισμό ευθύνης μεταξύ αποστολέα, παραλήπτη και διαμεσολαβούντων.

6) Έλεγχος μεταφερομένων φορτίων ADR και FRC 

Η νομοθεσία ορίζει ποιά φορτία θα μεταφέρονται με πιστοποιητικά ADR και ποιά με πιστοποιητικά FRC. Ο έλεγχος νομιμότητας της μεταφοράς θα δώσει κίνητρο στις επιχειρήσεις να επενδύσουν στους νόμιμους τύπους αμαξωμάτων, θα προστατεύσει την ασφάλεια κατά τη μεταφορά αλλά παράλληλα και τη δημόσια υγεία.

7) Απλοποίηση του  Άρθρου 16 του ΚΒΣ, με την απαλλαγή της υποχρεωτικής έκδοσης του αντιτύπου Νο 2 για τον αποστολέα, στην περίπτωση μηχανογραφημένης έκδοσης φορτωτικών. Αντí αυτού τεχνικά παρέχεται ήδη η δυνατότητα έκδοσης αντιγράφου μέσω της ΕΑΦΔΣΣ όποια στιγμή το ζητήσει ο αποστολέας. Ζητείται δυνητικά να εκδίδονται φορτωτικές χωρίς να αναφέρεται το κόμιστρο και να ακολουθεί η έκδοση εγχρήματου τιμολογίου σε αντιστοιχία με το Δελτίο Αποστολής και το Τιμολόγιο, όπως ισχύει σε όλες τις λοιπές εμπορικές συναλλαγές.

                                                                                                Ι. Ανεζίνης

                                                                                                 Πρόεδρος Δ.Σ.