Στο ΄΄δρόμο΄΄ οι διαμεταφορείς του Βοτανικού

Στα πλαίσια της γενικότερης ανάπλασης της περιοχής του Βοτανικού-Ελαιώνα, διενεργείται προσπάθεια βελτίωσης των υποδομών όπως δρόμοι, δίκτυα, κλπ.

Όπως είναι φυσικό, η νέα πολεοδομική οργάνωση γίνεται με σχέδια που απαιτούν γενικότερες παρεμβάσεις όπως αναδασμούς, προσκυρώσεις, νέες χαράξεις οδών, με επακόλουθες απαλλοτριώσεις γαιών.

Έτσι, από τις αρχές Ιουνίου κοινοποιείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των ακινήτων εκατέρωθεν της οδού της Αγ.Άννης (από Ορφέως έως Ιερά Οδό), με αντίστοιχη υποχρέωση των ιδιοκτητών να παραδώσουν τη χρήση αυτών στο ελληνικό δημόσιο, για τη διενέργεια έργων οδοποιίας. 

Όμως, οι επιπτώσεις των απαλλοτριώσεων των χώρων αυτών, θίγουν άμεσα και παράλληλα τις λειτουργούσες επί πολλά χρόνια εγκατεστημένες διαμεταφορικές επιχειρήσεις (παλαιότερα πρακτορεία μεταφορών), οι οποίες, όμως, αδειοδοτούνται από άλλο Υπουργείο, το Υπουργείο Μεταφορών. 

Το παράδοξο είναι ότι οι εγκατεστημένες στα εν λόγω ακίνητα και λειτουργούσες επί πολλές δεκαετίες διαμεταφορικές επιχειρήσεις, ως χρήστες δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα καμία επίσημη ανακοίνωση ούτε από τους ιδιοκτήτες τους ούτε και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ, ενώ η διαδικασία είναι σχεδόν ολοκληρωμένη.  

Γενικά, οι διαμεταφορικές επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργούν κομβικά και σε ενιαίο δίκτυο, σε πολύ μικρή απόσταση η μία από την άλλη για λόγους λειτουργικότητας του συστήματος μεταφοράς, αλλά και της μείωσης της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης της Αττικής. 

Έτσι, το Υπουργείο Μεταφορών αδειοδότησε προσωρινά τις επιχειρήσεις αυτές, αρχικά ως τις 31-3-2008 με το ΠΔ 79/2004, αποδεχόμενο ουσιαστικά την ύπαρξη ενός άτυπου εμπορευματικού κέντρου στην εν λόγω περιοχή. Εν τω μεταξύ νομοθέτησε την ίδρυση εμπορευματικών κέντρων του νόμου 3333/2005, που θεωρείται και ο φυσικός μας χώρος, υπολογίζοντας και την καθυστέρηση υλοποίησής τους. Για το λόγο αυτό, παρέτεινε την προσωρινή αδειοδότηση μέχρι την 31-12-2010 με το νόμο 3710/2008. 

Στην παρούσα φάση, όμως, η πολεοδομική ανάπλαση της περιοχής που ήδη λειτουργούμε (Βοτανικός-Ελαιώνας) προηγείται της κατασκευής των εμπορευματικών κέντρων, με αποτέλεσμα την έξωση των χρηστών Διαμεταφορέων, χωρίς αποζημίωση λόγω ανωτέρας βίας, εξαιτίας των διενεργούμενων απαλλοτριώσεων, οι οποίοι «αναγκάζονται» να μετακινηθούν σε θέσεις εξίσου προσωρινές όπως και οι προηγούμενες, αφού δεν έχουν ολοκληρωθεί οι νέες εγκαταστάσεις απορρόφησής μας. 

Παράλληλα, εν μέσω διαδικασιών έξωσης των θιγόμενων επιχειρήσεων, αντιμετωπίζουν λειτουργικό πρόβλημα και οι υπόλοιπες διαμεταφορικές επιχειρήσεις της περιοχής, επηρεαζόμενοι από τα έργα διάνοιξης αφαιρώντας μία οδό εισόδου και εξόδου από την περιοχή.

Πριν ακριβώς από ένα έτος, ζήσαμε το κυκλοφοριακό χάος σε όλη την Αττική. Μετά τη λήξη της πολυήμερης απεργίας των φορτηγών, η κίνηση στην περιοχή αυξήθηκε ραγδαία επηρεάζοντας όλους του κύριους οδικούς άξονες. Σήμερα, με μία δίοδο λιγότερη προβλέπεται να αντιμετωπίσουμε παρόμοιες καταστάσεις. 

Οι αποφάσεις των υπηρεσιών του Δημοσίου (ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΜΕ) δεν είναι συγχρονισμένες, κάτι που δεν είναι πρωτοφανές στη Δημόσια Διοίκηση. Θα πρέπει, όμως, τα συναρμόδια Υπουργεία να ενεργούν κατάλληλα, ώστε η μετεγκατάστασή μας να γίνει με ομαλό τρόπο στις νέες προβλεπόμενες θέσεις, χωρίς να αντιμετωπίζουμε προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των Διαμεταφορικών Επιχειρήσεων μας, που θα μετακυλυθούν σε προβλήματα στην τροφοδοσία της αγοράς. 

Το Υπουργείο Μεταφορών, όμως, ως εποπτεύουσα αρχή επί των εγκαταστάσεών μας, θα πρέπει να γνωστοποιεί τις προθέσεις του, καθώς και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των νέων εγκαταστάσεων στο ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο πρέπει να συνυπολογίζει στις κινήσεις του την αδυναμία μετεγκατάστασής μας στα εκ του νόμου προβλεπόμενα εμπορευματικά κέντρα. 

Κλείνοντας, οι διαδικασίες της πολιτείας είναι ευρύτερα αποδεκτές όταν εξασφαλίζουν στο διοικητικό, εκτελεστικό και δικαστικό τομέα του δημοσίου τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

  • Διατήρηση της φύσης του επαγγέλματός μας
  • Απρόσκοπτη συνέχιση του έργου μας
  • Οργανωτική προοπτική στη μεταφορική διαδικασία
  • Ολοκληρωμένοι χώροι μετεγκατάστασης
  • Διατήρηση θέσεων εργασίας

Αναμένουμε, παράλληλα, το σχέδιο οργάνωσης των εμπορευματικών μεταφορών, τη θεσμική κατοχύρωση εκάστου επαγγέλματος της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα κοινά έγγραφα μεταφοράς και την ενιαία ευθύνη για κάθε μέσο μεταφοράς (χερσαίο, σταθερής τροχιάς, θαλάσσιο, αεροπορικό και συνδυασμένο), την εκπαιδευτική διαδικασία κατάρτισης του προσωπικού, ώστε να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για την εξέλιξη της Ελλάδας σε εμπορευματικό και διαμετακομιστικό κόμβο της Μεσογείου. 

Για όλους αυτούς τους οργανωτικούς λόγους είναι επιτακτική ανάγκη η συνεννόηση των συναρμόδιων Υπουργείων Μεταφορών και ΠΕΧΩΔΕ για παράλληλες και λειτουργικές κινήσεις οργάνωσης του κλάδου, προς τη σημειακή χωροθέτηση των νέων εγκαταστάσεών μας στα ιεραρχημένα εμπορευματικά κέντρα, κάτω από ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών, σύμφωνα με το νέο εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό και την πρόταση εφαρμογής του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής.

Ι. Σιαμάς

Πρόεδρος