Δραστηριότητες

Το σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας της Π.Ε.Ε.Δ. περιλαμβάνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων με στόχο :

  • Τη διαφύλαξη, προώθηση και προάσπιση των συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της γενικότερης εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.
  • Τη συμβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των μελών της.
  • Τη μελέτη και προβολή των θεμάτων που σχετίζονται με τον τομέα των μεταφορών, διανομών & logistics.
  • Την εκπροσώπηση των μελών της ενώπιον κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, Οργανισμών πάσης φύσεως Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Τη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών με ενώσεις της ίδιας νομικής μορφής του εσωτερικού ή εξωτερικού που έχουν παρεμφερείς με την Ένωση σκοπούς.
  • Τη συμμετοχή και συνεργασία με Εθνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς με τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς προς εκείνους της Ένωσης, καθώς επίσης και τη συμμετοχή σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, συμβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς που επιδιώκει η Ένωση.

 

 

 
 
 
Αναζήτηση μεταφορικής εταιρείας

Επιλέξτε την πόλη που βρίσκεστε και την πόλη που θέλετε να στείλετε εμπορεύματα για να εμφανίσετε λίστα με τους αντίστοιχους μεταφορείς-μέλη της ΠΕΕΔ

ΑΠΟ

  

ΠΡΟΣ

  

 
 

 
 
 
Είσοδος μελώνΞέχασα τα στοιχεία μου
 
 
Έρευνα
Τι γνώμη έχετε για το νέο site της ΄Ενωσης ;

 
 
Εγγραφή στο newsletter

 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Π.Ε.Ε.Δ.)
Κοζάνης 25, 11855 Βοτανικός, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3238238, 210 3253235, Fax: 210 3254077, Email: info@peed.gr, Website : http://www.peed/gr