Διοικητικό συμβούλιο

Η Π.Ε.Ε.Δ. διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από την Γενική Συνέλευση των μελών της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές και ορίζει τη διαμόρφωση της πολιτικής που πρέπει να ακολουθείται για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου και την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων - μελών του. Έχει ως καθήκοντα και αρμοδιότητες να εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να επιλαμβάνεται και να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την Ένωση. Επίσης συγκροτεί επιτροπές, συμβουλευτικές ομάδες και ομάδες εργασίας οι οποίες ορίζονται για να ερευνούν ειδικά θέματα.

Η πλήρης σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΕΔ για την διετία 2018 - 2020 έχει ως εξής :

Πρόεδρος

Μπαμπαλής Γεώργιος

Α΄ Αντιπρόεδρος

Κιούσης Δημήτριος

Β΄ Αντιπρόεδρος

Καβαλαράκης Δημήτριος

Γεν. Γραμματέας

Μακρή Χρυσάνθη

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Λάμπρου Σπύρος

Ταμίας

Ξενοδημητρόπουλος Ιωάννης

Αναπληρωτής Ταμίας

Καλαϊτζίδης Ευστάθιος

Μέλη

Αθανασίου Παναγιώτης

Χαβάκης Γιώργος


 

 
 
 
Αναζήτηση μεταφορικής εταιρείας

Επιλέξτε την πόλη που βρίσκεστε και την πόλη που θέλετε να στείλετε εμπορεύματα για να εμφανίσετε λίστα με τους αντίστοιχους μεταφορείς-μέλη της ΠΕΕΔ

ΑΠΟ

  

ΠΡΟΣ

  

 
 

 
 
 
Είσοδος μελώνΞέχασα τα στοιχεία μου
 
 
Έρευνα
Τι γνώμη έχετε για το νέο site της ΄Ενωσης ;

 
 
Εγγραφή στο newsletter

 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Π.Ε.Ε.Δ.)
Κοζάνης 25, 11855 Βοτανικός, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3238238, 210 3253235, Fax: 210 3254077, Email: info@peed.gr, Website : http://www.peed/gr