Ετήσια Γενική Συνέλευση 2020

ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη της ΠΕΕΔ

Έδρα τους

Αριθμ. Πρωτ.: 372/2020

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2020

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΕΔ

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 10:00 πμ

Κοζάνης 25, Βοτανικός

ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένη της υπ’ αριθμόν 371/22.1.2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ των μελών της ΠΕΕΔ, καθώς επίσης και υπόδειγμα εξουσιοδοτήσεως και σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

1. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 10:00 πμ στην Αθήνα, στα γραφεία της ΠΕΕΔ, Κοζάνης 25 Βοτανικός.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4 του καταστατικού, τα Νομικά Πρόσωπα – Μέλη της Ενώσεως (εταιρίες κάθε νομικής μορφής), παρίστανται κατά τη Γενική Συνέλευση δια νομιμοτύπως εξουσιοδοτημένου φυσικού προσώπου. Επί Ανωνύμων Εταιρειών ο εν λόγω εκπρόσωπος πρέπει να έχει ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή να είναι ένας από τους Διευθυντές της. Επί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών πρέπει να τυγχάνει ομόρρυθμος εταίρος αυτών, επί δε Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης δέον να τυγχάνει Εταίρος, Διευθυντής ή Διαχειριστής (Υπόδειγμα 1, περίπτωση Α). Το ίδιο ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα – ατομικές επιχειρήσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ίδια εξουσιοδότηση για φυσικό πρόσωπο (Υπόδειγμα 1, περίπτωση β) και το οποίο πρέπει απαραιτήτως να είναι σύζυγος ή συγγενής μέχρι α’ βαθμού συγγενείας και το οποίο να ασκεί μια από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 2 του καταστατικού της ΠΕΕΔ (μεταφορές, διανομές, ταχυμεταφορές, αποθηκεύσεις κλπ). Παρακαλούμε όλα τα μέλη που θα παρευρεθούν στη Συνέλευση να έχουν μαζί τους και να καταθέσουν συμπληρωμένες τις ανάλογες εξουσιοδοτήσεις (υπόδειγμα 1) με σφραγίδα και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου. Εξουσιοδοτήσεις νομικού ή φυσικού προσώπου προς άλλο, τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, πλην των ρητά αναφερομένων περιπτώσεων της παραγράφου 2, δεν επιτρέπονται από τις διατάξεις του καταστατικού μας.

3. Παρακαλούνται όσοι εκ των Συναδέλφων επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους (υπόδειγμα 2) μέχρι την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 17:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@peed.gr. Προκειμένου περί μελών – Νομικών Προσώπων που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή, εφιστούμε την προσοχή ότι η πρόταση πρέπει να αφορά το «Νομικό Πρόσωπο» (Άρθρο 10 του καταστατικού) (Υπόδειγμα 2).

4. Κάθε μέλος για να μπορέσει να παρευρεθεί αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτήσεως στη γενική Συνέλευση πρέπει απαραιτήτως να είναι ταμειακώς εντάξει στις συνδρομές του.

5. Υπενθυμίζουμε ότι κάθε μέλος κατά την εκλογή ψηφίζει μέχρι και 9 υποψηφίους για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και μέχρι 3 υποψηφίους για την Ελεγκτική Επιτροπή.

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

H συλλογική υπεράσπιση των αιτημάτων μας και η συσπείρωση ει δυνατόν όλων των διαμεταφορικών επιχειρήσεων – μικρού και μεγάλου μεγέθους – στην επαγγελματική μας ένωση, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση του κλάδου μας.

Επιβεβλημένη είναι και η ενεργός συμμετοχή του καθενός μας στο συλλογικό όργανο.

Συμβάλλετε στη διαμόρφωση των συλλογικών θέσεών μας, διαθέστε λίγο από το χρόνο σας,

ενημερωθείτε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνάδελφοι κι ίσως κι εσείς, προτείνετε νέες δράσεις.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής μας Συνέλευσης, θα συζητηθούν στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση τα προβλήματα που απασχολούν τον τομέα μας και οι ενέργειές μας για την επίλυσή τους.

Κύριο θέμα θα αποτελέσουν οι ενέργειες της ΠΕΕΔ για θέματα αδειοδοτήσεων, η διερεύνηση μόνιμης λύσης σε νέες αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, η παρουσίαση προτάσεων επίλυσης του στεγαστικού, καθώς και η εκδήλωση ενδιαφέροντος των μελών για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Η παρουσία σας για ενημέρωση καθώς και για την κατάθεση της γνώμης σας είναι απολύτως επιβεβλημένη λόγω της σπουδαιότητας που παρουσιάζουν τα θέματα αυτά για το μέλλον των επιχειρήσεών μας. Πιστεύουμε ότι θα προσέλθετε στη συνάντηση αυτή του κλάδου μας, συμβάλλοντας με τη συμμετοχή σας στο να γίνει εκτενής συζήτηση και όλοι μαζί να θέσουμε τους στόχους μας, να ενισχύσουμε την ταυτότητά μας και να εκλέξουμε τα μέλη του ΔΣ που θα διαχειριστούν τις υποθέσεις του κλάδου για την επόμενη διετία.

Πρόθυμοι για κάθε διευκρίνιση που θα μας ζητηθεί:

  • Μέσω email info@peed.gr σε 24ωρη βάση,
  • Τηλεφωνικά στο 210-3458887.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος

 

Γεώργιος Μπαμπαλής

 

 
 
 
Αναζήτηση μεταφορικής εταιρείας

Επιλέξτε την πόλη που βρίσκεστε και την πόλη που θέλετε να στείλετε εμπορεύματα για να εμφανίσετε λίστα με τους αντίστοιχους μεταφορείς-μέλη της ΠΕΕΔ

ΑΠΟ

  

ΠΡΟΣ

  

 
 

 
 
 
Είσοδος μελώνΞέχασα τα στοιχεία μου
 
 
Έρευνα
Τι γνώμη έχετε για το νέο site της ΄Ενωσης ;

 
 
Εγγραφή στο newsletter

 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Π.Ε.Ε.Δ.)
Κοζάνης 25, 11855 Βοτανικός, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3238238, 210 3253235, Fax: 210 3254077, Email: info@peed.gr, Website : http://www.peed/gr